LED technologie má zelenou


LED žárovka (Light Emitting Diode) má co nabídnout jako moderní produkt, který umožňuje spotřebiteli výrazně snížit náklady na provoz. To se kladně projeví v celkovém rozpočtu domácnosti nebo třeba firmy a s každým použitým kusem se úspora zvyšuje.
nákup žárovky.jpg
Typické vlastnosti

ü rychlý náběh na plný světelný výkon
ü dlouhá životnost
ü neobsahují rtuť
ü jsou odolnévůči nárazu
ü časté spínání zvládají bez problémů
ü výkon se snižuje během používání jen minimálně
ü vysoký měrný světelný výkon, což je poměr mezi spotřebovanou energií a vyprodukovaným světlem

Z tohoto seznamu vyplývá, že diody jsou spolehlivý a bezpečný zdroj světla, který je vhodné používat i na frekventovaných místech, jako je kuchyně, obývací pokoj, nebo třeba koupelna. Příjemné je, že se ihned plně rozsvítí a nehrozí nebezpečí, že žárovka častým zapínáním a vypínáním praskne. Někteří výrobci dávají na LED žárovku až pětiletou záruku. To samo o sobě o něčem svědčí. V běžném provozu se peníze investované do pořízení tohoto produktu vrací přibližně během 2 let. Životnost je při běžných podmínkách podstatně vyšší, dokonce až 15 let.
led žárovka.jpg

LED žárovky a ekologie

Tento světelný zdroj dopadl dobře i z pohledu posuzování životního cyklu ( LCA). Jde vlastně o posouzení produktu, kdy se bere v potaz těžba nerostných surovin, doprava, výroba, užití a zpracování odpadu. Důležitá je zodpovědná recyklace použitých diod, protože obsahují až 95 % materiálu, který se může znovu zpracovat. Tím se v důsledku sníží nejen náklady na výrobu (cena), ale také ekologický dopad (snížení uhlíkového znečištění).

Mějme také na paměti, že levný provoz LED žárovek a jejich vysoká životnost nás nemají vést k jejich nadužívání. To by paradoxně vedlo k vyšší spotřebě energie. Vhodným a rozumným používáním můžeme opravdu dosáhnout úspory a šetrného provozu v každé domácnosti.