Biologické důvody pro vytvoření národu, vlajky, státní hymny

Přežít v nehostinné džungli bez souputníků, vyžaduje nepřeberné množství dovedností. Býložravec musí být neustále ve střehu. Při žvýkání listí i spánku. Krátký okamžik může přivodit náhlou smrt. Někteří ptáci spí střídavě jen na jedno oko. I pro dravce je výhodné sdružování do smečky. Netopýří skupina udržuje rovnoprávný systém. Pokud jsi dnes nic neulovil, ostatní se s tebou podělí a očekávají oplacení služby v opačné situaci. I naši nejbližší primáti tráví svůj čas v tlupě.
Fiktivní státní celky
Šimpanz učenlivý připomíná svým chováním druh Homo Sapiens. Své území proti jiným skupinám bedlivě hájí a někdy vyráží přepadávat sousedy včetně úplného vyhlazení genově nespřízněných jedinců. Alfa samec ovládající skupinu hájí své postavení bojem před dotěrnými nástupníky. Šimpanz bonobono udržuje matriarchát. Alfa samice je vedoucím skupiny. Pro zklidnění napětí mezi samci využívají samičky sex. Nabízejí se a v případě odmítnutí neustanou, dokud nedojdou cíle. Válka tady prakticky neexistuje. Vládnoucí vrstva udržuje smír a klid.
Lidské společnosti během celé historie vyzkoušeli různé způsoby společenského zřízení. Po určitém čase se rozpadlo. Žádné nevydrželo věčně. Nestabilita je způsobena biologickými predispozicemi u lidí. Jsme schopni vytvářet svazky čítající desítky, maximálně stovky jedinců. To je náš limit. Více naše přirozené vlastnosti nedovolují. Potřebujeme mít s našimi blízkými kontakt. Vizuální, sluchový, hmatový, čichový.  Bez nich nejsou pouta dostatečně utužena a postupně se rozpadnou. Sejde z očí, sejde z mysli. Jak s tímto handicapem naložili lidé při zakládání prvních měst a států?
Nejbližší příbuzný člověka
Vytvořili si fiktivní obraz. Začali udělovat občanství a nazývali se pravými občany. Zvolili si symbol, znak, vlajku. Genovou spřízenost pár jedinců či tlupy nahradil smyšlený předobraz, který uctívali. Mohlo také samozřejmě jít i o náboženství. Jedni věřící či národ chtěli prosadit svůj názor, šířit věhlas jejich mentální domluvy. Vznikaly války mezi městy, národy, státy i bohy. V genech, ale nejsou vepsány tyto symboly. Lidé se rodí do různých oblastí a podle toho jsou přiřazovány ke skupinám, národům i bohům. Pokud se narodíte v Saudské Arábii, budete pravděpodobně vyznávat Aláha. V Indii například Krišnu. Jakákoliv svobodná volba je u některých skupin potlačena. Při snaze přejít k jinému stylu platí trest smrti. Demokracie je také smyšlenka. Ulehčuje nám v mnohém život. Viry, bakterie, jakákoliv buňka, molekula, či subatomární částice svobodné uskupení neudržuje. Pro buňku platí mnoho předpisů a jedním z nich je apoptóza, řízená buněčná smrt, která neodvratně vždy nastane. V demokracii by se nazýval takový počin trest smrti. Jen v případě selhání jisticích prvků začne v organismu bujet rakovina. Země česká domov můj je berlička člověka pro překonání evolučního nedostatku a vytvoření svazku mnoha miliónů jedinců ve společně fungující kooperaci.