Velké prázdninové dobrodružství pro Vaše dítka je tady!


Stojí pÅ™ed Vámi otázka, kam umístit VaÅ¡e potomky bÄ›hem letních prázdnin a bohužel to z nÄ›jakých důvodu nejde k babiÄkám a dÄ›deÄkům Äi k tetiÄkám a ke strýÄkům??? VaÅ¡e pracovní povinnosti Vám nedovolují se naplno vÄ›novat dÄ›tem po celé dva dlouhé letní mÄ›síce??? Potom VaÅ¡e dÄ›ti vyÅ¡lete na dÄ›tský tábor, a máte zajiÅ¡tÄ›no, že budou v dobrých rukou a navíc na Äasy trávené na táboÅ™e budou vzpomínat až do své dospÄ›losti.

Prázdninový program pro Vaše děti v podobě letního tábora je ideální!

DÄ›tský tábor je místem, kde se užije spousta legrace, dobrodružství a napÄ›tí! VyÅ¡lete své dÄ›ti v Äervencových dnech na DÄ›tský tábor a nebudete si muset lámat hlavu s tím, kde VaÅ¡i potomci budou trávit letní prázdniny. Je pro nÄ› pÅ™ipraven skvÄ›lý program, hry, soutěže a spousta dalšího vyžití a možná i nÄ›jaké to pÅ™ekvapení. Ubytovány budou v chatkách a dohlížet na nÄ› bude kvalifikovaný pedagogický dozor i zdravotnický dozor, tudíž se o své dÄ›ti nebudete muset bát. Odjíždíme v Äervenci, neváhejte a pÅ™ihlaÅ¡ujte své dÄ›ti!