Také ještě máte rozvody elektřiny v hliníku

Kdokoli koupí byt v by to ovém domě v původním stavu a chystá se k nějaké celkové či částečné rekonstrukci, pravděpodobně se nevyhne rozhodování, jak si počínat s elektroinstalací. Jsou-li v bytě ještě původní hliníkové vodiče, může to znamenat několik závažných problémů.

nářadí elektrikáře

Za prvé – nikdo nedotahoval šrouby ve svorkách – jednou z prvních věcí, kterou byste měli udělat co nejdřív po nastěhování do bytu nebo jeho převzetí, je demontovat všechny kryty zásuvek, vypínačů a rozvodných krabic a dotáhnout pečlivě šrouby u všech svorek. Povolený šroub totiž může způsobit neočekávaný zkrat a zažehnutí elektrického oblouku, což by mohlo vyústit v požár celého bytu. U hliníkových vodičů se šrouby povolují docela často, což je běžný jev, a proto se také doporučuje tuto činnost provést přibližně jednou za rok.

nářadí a měřidlo elektro

Za druhé – kontrola izolace – na toto byste už měli raději přizvat odborníka, který provádí revize elektriky. Jde o to, že někde může být porušená izolace vodičů kvůli jejich stáří, a to je další potenciální problém z hlediska zabezpečení proti požáru, anebo vážnému úrazu. Mějte na paměti, že tyto rozvody mohou být staré více, než padesát let, a za tu dobu mohou být izolační vrstvy vodičů zpuchřelé a popraskané.

Za třetí – uzemnění – velmi závažným nedostatkem mohou být závady na uzemnění, což se týká hlavně koupelen a kuchyní. Tam, kde jste v kontaktu s vodou, může dojít i ke smrtelnému úrazu, a zde již přestává veškerá legrace.

Za čtvrté – přetížení vodičů – v době, kdy se hliníkové vodiče instalovaly, neexistovaly spotřebiče, jaké známe dnes, tehdy byla síť připravena nést menší odběr, tedy menší zátěž pro průřez vodičů. Kupříkladu na konci padesátých let minulého století prakticky neexistovaly varné konvice, sklokeramické varné desky, lidé neznali výkonné kávovary a kuchyňské roboty a další spotřebiče náročné na příkon. Každý přetížený vodič je pak potenciálním nebezpečím pro vznik požáru.