Čipováním psů proti množírnám

Novelou veterinárního zákona vešla v platnost povinnost čipování nebo tetování všech psů starších 3 měsíců. Tato povinnost se váže na taktéž povinné očkování psů proti vzteklině. To znamená, že pokud pes nebude takto označen, nebude platit ani jeho vakcína proti vzteklině. To bude mít za následek, že majitel takového psa může být pokutován až do výše 20 000,- korun.Hodně psů štěňata.jpg
Hlavní myšlenkou zákonodárců pro zavedení povinnosti opatřit psa čipem nebo tetováním byl právě vzrůstající počet množíren na území České republiky. Už nyní v praxi funguje povinnost majitelů psů, nahlásit veterinární správě chov pět a více fen starších jednoho roku, a to ve lhůtě nejpozději do sedmi dnů od dosažení zmíněného počtu a věku fen.
Každý, kdo si pořizoval štěně jistě ví, že to se dostává do nové domácnosti již od věku osmi týdnů. V té době jsou v ideálním případě několikrát odčervená, a poprvé v šesti týdnech očkovaná nepovinnou vakcínou proti kombinaci různých nemocí. V případě, že si pořizujeme štěňátko s průkazem původu, bude buď mít čip zavedený nebo bude tetované. Většina pejsků bez průkazu původu bude označena až ve třech měsících při první dávce povinného očkování vakcínou proti vzteklině.caged-278910_640.jpg
Těžko si lze představit, že takový majitel množitel se zákonu dobrovolně podrobí, protože ze zkušeností víme, že tací lidé svým zvířatům veterinární péči zásadně nedopřávají. A pokud je nedonutila zákonná povinnost nahlásit chov více fen, povinné čipování je donutí jen stěží. Kontrola označení totiž může probíhat při procházce se svým mazlíčkem městskou policií, ale také bude prováděna při každoročním přeočkování veterinárním lékařem. Jen stěží si lze představit, že ti by obcházeli domácnosti a prováděli takovou kontrolu v našich obydlích.
Ze zmíněných důvodů lze předpokládat, že dopad na psí množírny nebude zcela žádný. Zákon tak přináší pouze více práce a administrativy pro veterinární lékaře, a hrozbu pokut pro obyčejné milovníky psů.